RENK ALGILAMA YETERSİZLİĞİ (RENK KÖRLÜĞÜ)

Renk körü tabiri yerine renk algılama yetersizliği demek daha doğrudur. Bunlar çoğunlukla herediter (kalıtımsal), bazen edinsel olabilir. Herediter renk körlükleri çoğunlukla x kromozomuna bağlı genetik geçiş gösteren ve bu nedenle erkeklerde fazla görülen bir durumdur. Renk algılama bozuklukları her 12 erkekten birisinde (yüzde 8) görülürken, kadınlarda her 250 kadından (binde 4) birinde görülür.

Renk algılama yetersizliğinin kesin tedavisi yoktur. Özel kontakt lenslerle büyük oranda düzeltilebilir.

Renk algılama bozuklukları şiddet ve türlerine göre 3 grupta toplanabilir;

Tam renk körlüğü (Monokromazi)

Hiçbir renk algılamaması olmaması durumudur. Başka önemli göz hastalıkları da vardır ve toplumda çok az rastlanır.

Ağır kısmi renk körlüğü

Kırmızı, yeşil ve mavi renklerden birisinin hiç algılanamaması durumudur. (Dikromazi)

Hafif kısmi renk körlüğü

Bu üç renkten birisinin kısmen algılanabilmesi durumudur. (Bozuk trikromazi)

Renk spektrumunda algılanamayan dalga boyuna göre ise;

Kırmızı – yeşil körlüğü (%8)

Ağır - (%2)
  • Protanopi
  • Döteranopi
Hafif - (%6)
  • Protanomali
  • Döteranomali

Mavi – sarı körlüğü (nadir)

  • Ağır - Tritanopi
  • Hafif - Tritanomali
Tür Görülme oranı (%)
Erkek Kadın
Protanomali 1 0.02
Protanopi 1 0.02
Döteranomali 5 0.4
Döteranopi 1 0.01
Tritanopi 0.005 0.005
Akromatopsi 0.005 0.005
Görüldüğü gibi renk körlüklerinin birçoğu renklerin hiç algılanamaması şeklinde değil, kırmızı-yeşil tonlarının ayırd edilmesinde zorluk tarzında kendini gösterir. Renk zayıflığı olan her dört kişiden üçünde zayıflık, birinde ise iki ana rengin ayırımında ciddi zorluk olarak kendini göstermektedir. Renk körlerinin önemli bir kısmı bu nedenle renkli fener testi ya da renkli yumak testlerinden geçerken tonların sorulduğu daha ayrıntılı testlerde başarısız olurlar.

Yukarıdaki resimde, kırmızı-yeşil dikromat bir kişinin kırmızı ve yeşil elmayı ayırd etmede karşılaşacağı sorun simüle edilmiştir.
Aşağıdaki resimlerde normal bir gözün gördüğü gökkuşağı renk dağılımını ağır renk görme bozukluklarından, kırmızı-yeşil renk görme eksikliği (protanopi ve döteranopi) ve mavi-sarı renk görme eksikliği (tritanopi) olanların nasıl gördüğü gösterilmektedir.

Dikromat Renk Spektrumu
Renk Görme Defektleri