Göz tansiyonu ölçümü veya kullanılan cihaza verilen isimdir. Muayene mikroskobuna monte edilen, hava ile uzaktan ölçüm yapan veya portatif olup elde taşınabilen modelleri vardır. Tüm metotlar uygulanan basıncın korneayı düzleştirmesi prensibiyle çalışır. Göz tansiyonu değeri tek başına teşhis koymaya yetmez. Tanıyı kesinleştirmek için başka incelemeler de gerekir.