Gözün en önünde yer alan saydam kornea tabakası küresel bir yapıdadır ve kubbe biçimindedir. Keratokonus, kornea tabakasının incelerek deforme olması ve konik bir şekil alması ile ortaya çıkar. Bu hastalık genetik olarak aktarılabildiği gibi, gözün fazla ovalanması ile de oluşabilir. Çocukluk çağında şiddettli allerji ile aşırı göz ovuşturulması keratokonus sebebi olabilir. Korneada oluşan deformasyon zamanla ilerleyebilir, bu nedenle tedaviye hastalığın ilk aşamalarında başlanması önemlidir. Keratokonus, yüksek miyopi, yüksek ve düzensiz astigmatizma ve gözme azlığına neden olur.

Hastalıktan şüphe edildiğinde kornea anatomosini inceleyen Kornea Topografisi ve kornea kalınlığı testi ile teşhis koymak mümkündür.

Keratokonus Tedavisi

Hastalığın ilk aşamalarında görme keskinliği genellikle gözlük veya kontakt lensler ile düzeltilebilir. Geçmişte sadece sert kontakt lensler kullanılabilirken günümüzde keratokonus için üretilmiş özel yumuşak lensler de mevcuttur.

Keratokonusun ilerlemekte olduğu dönemde kornea çapraz bağlarını güçlendirici bir tedavi olarak UV-A + Riboflavin uygulaması şeklinde yapılan Korneal Kollajen Çapraz Bağlama (Korneal Crosslinking -CCL) tedavisi hastalığın durdurulması konusunda oldukça başarılı sonuçlar veren yeni bir tedavi yöntemidir. CCL ile durumu kontrol altına alınan hastalar kornea dokusu kalınlığı uygun olursa lazer tedavisi ile gözlükten kurtulma ameliyatı olabilir. Maalesef az sayıda hasta bu kriterleri karşıyabilmektedir.

Bazı durumlarda kornea içi halka uygulamaları düzensiz astigmatizmayı azaltıp gözlük derecesini düşürücü etki yapar.

Hastalık erken aşamada tedavi edilmez ise ilerleyen yaş ile beraber kornea merkezinde kalıcı bir hasar oluşur. Bu durumda kornea nakli gibi başka tedavi yöntemlerine başvurulur. Kornea damarsız bir doku olduğundan, organ nakilleri arasında vücudun dokuyu reddetme riski en düşük olanıdır.