Hayatımız boyunca göz yaşı bezlerimiz gözyaşı üretir ve bu sıvı göz kapağı kenarındaki 4 adet delik yoluyla önce burun yan tarafındaki gözyaşı kesesine sonra da burun içine drene olur. Yeni doğanlarda bazen gözyaşı kanalının burna açılan ucundaki zar tam olarak delinmez ve çocuklarda doğuştan gözyaşı kanalı tıkanıklığı denilen hastalık oluşur. Aileler doktora genellikle bir veya iki gözde sürekli sulanma ve çapaklanma şikayeti ile başvururlar. Bu durumda ilk bir yaşta yapılması gereken doğru masaj ve gerektiğinde antibiyotikli damla kullanılmasıdır. Hastaların %95’inde ilk 1 yaşta kanal açılır ve hastalık geçer. Bu sürede iyileşmeyen çocuklarda ameliyathane şartlarında “sondalama” denilen işlem uygulanır. İlk işlemde kanal açılmaz ise ikinci müdahele gerekebilir. 3 yaşına kadar tedavi olmamış hastalarda ise daha ileri yaşlarda yapılacak DSR, kanallara tüp yerleştirme veya balon dilatasyonu planlanır.

Kanal tıkanıklığı tekerarlayan kese enfeksiyonları, kese taşı veya tümörleri veya travma gibi sebeplerle yetişkinlerde de oluşabilir. Erken dönemde ilaç tedavisi başarılı olabilse de genellikle cerrahi tedaviye ihtiyaç duyulur. Operasyon burun kenarından veya burun içinden yapılabilir. Başarı şansı odukça yüksektir. Son yıllarda gözyaşı kanalı içinden lazerle tedavi de denenmektedir. Ancak henüz istenilen başarı yakalanamamıştır.