DOKTORLARIMIZ
Op. Dr. Gülin Görkem Dedeoğlu

Tıbbi İlgi Alanları

 • Genel Göz Muayenesi
 • Okuloplastik cerrahi (Göz kapağı ve Göz estetiği)
 • Katarakt cerrahisi
 • Glokom
 • Tıbbi Retina
 • Çocuklarda Göz muayenesi
 • Excimer lazer
 • Kontakt Lens ve Kornea
 • Medikal Estetik (Dolgu, Botox, Mezoterapi)

Eğitim Durumu

 • 1994-2000 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tıp doktoru eğitimi)
 • 2002-2006 Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği
 • 2012 Massachussetts Eye and Ear Ophtalmic Plastic Surgery Department observership Boston-USA

Yabancı Dil

 • İngilizce

İş Deneyimi

 • Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji A.B.D. Fizyoloji Asistanı, Kasım 2000 - Ekim 2002
 • Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Asistanı, Haziran 2002 - Haziran 2006
 • Erzurum Hınıs Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Uzmanı, Eylül 2006 - Eylül 2007
 • Dünya Göz Hastanesi İstanbul, 2007-2009
 • BSK Sistem Göz Merkezi, 2010
 • Dünya Göz Hastanesi Adana Şubesi, 2011-2013
 • Niv Göz Merkezi, 2013 - 2016
 • Özel Adana Hastanesi, 2016 - 2022
 • Özel Sevgi Göz Merkezi, 2022

Bilimsel Etkinlikler

Ulusal Makaleleri

 • Canan Gürdal, Tamer Takmaz, Gülin Görkem, Hale Kırımlıoğlu, İzzet Can, Dermayoşalazis ve Oküler Yüzey. MN- Oftalmoloji Dergisi 2004;11(3):248-250
 • Gülin Görkem Levent, Canan Gürdal, Tamer Takmaz, Meral Sevük, İzzet Can, Dermatoşalazis ve Oküler Yüzey Florasının Mikrobiyolojik İncelemesi. MN-Oftalmoloji Dergisi 2005;12(2):143-145
 • Hasan Basri Çakmak, Ayşe Gül Koçak Altıntaş, Gülin Görkem Levent, Şaban Şimşek. Kataraktlı Olgularda Serum Vitamin B12 ve Folik Asit Düzeyleri. Glokom-Katarakt 2006;1(2):107-110
 • Gülin Görkem,Hasan Basri Çakmak, Mustafa Alpaslan Anayol, Ayşe Gül Koçak Altıntaş,Bülent Özkan, Şaban Şimşek. Diyabetik Retinopatili Hastalarda Görme Fonksiyonunda Nötral Dansite Filtresi ve Binokülarite Testleri, Retina Vitreus Dergisi Baskıda

Uluslararası Kongre Bildirileri

 • N. Cagil, H.B. Cakmak, M. Coskun, G.G. Levent, A.K. Altintas, S. Simsek. Relationship between phacoemulsification energy and corneal edema in mature cataracts. XXIV Congress of the ESCRS, London 2006
 • A.G. Altintas, H. Simavli, M. Coskun, G.G. Levent, I.K. Midillioglu, S. Simsek. CTR implantation in eyes with high risk of zonular dialysis. XXIV Congress of the ESCRS, London 2006
 • A.G. Altintas, G. Levent, H.B. Arifoglu, M.A. Anayol, I. Kocak Midillioglu, S. Simsek. Clinical outcomes of complicated cataract surgery with phacoemulsification and sulcus iol implantation. XXIV Congress of the ESCRS, London 2006
 • H.B. Cakmak, N. Cagil, M. Coskun, G.L. Gorkem, A.G.K. Altıntas, S. Simsek. Postoperative corneal edema in mature cataracts: modern phacoemulsification compared with extracapsular cataract surgery. XXIV Congress of the ESCRS, London 2006
 • S. Simsek, G. Levent, H.B. Arifoglu, M.A. Anayol, H.B. Cakmak, A.G. Altıntas. Surgery induces astigmatism after phacoemulsification with clear corneal incision. XXIV Congress of the ESCRS, London 2006
 • Ayse Gul Kocak Altintas; Gulin Gorkem Levent; Saban Simsek. Binocular single vision in diabetic cases. XXX International Congress of Ophthalmology, Sao Paulo – Brazil 2006

Ulusal Kongre Katılımları ve Bildirileri

 • AG-K Altıntaş, G G Levent, H B Çakmak, Ş Şimşek. Horizontal Kas Cerrahisinde İntraoperatif Ayarlanabilir Sütür Tekniğinin Etkinliği. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı sayfa 131
 • GG Levent, Y Toklu, B Özkan, AGK Altıntaş, Ş Şimşek. Koroid Malign Melanomunda Nadir Görülen Bir Bulgu; Spontan Suprakoroidal Hemoraji. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı sayfa 356
 • HB Çakmak, G G Levent, AG-K Altıntaş, D Dal, Ş Şimşek. Kataraktlı Olgularda Vitamin B12 ve Folik Asid Kan Düzeyleri.TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı sayfa 237
 • G G Levent, A G-K Altıntaş, H B Çakmak, Ş Şimşek. Strabismik Ambliyopide Binoküler Görme. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı sayfa 305
 • Hasan Basri Arifoğlu, Mustafa Alpaslan Anayol, Mehmet Coşkun, Hüseyin Simavlı, Gülin Levent, Ayşe Gül Koçak Altıntaş, Bülent Özkan, Şaban Şimşek. Pars plana vitrektomi uygulanan vitreus hemorajili olgularımızda etyolojik özellikler ve rehemoraji nedenleri. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı sayfa 382
 • Hüseyin Simavlı, Emine Kalkan Akçay, Nevzat Serdar Uğraş, Gülin Levent, Ayşe Gül Koçak Altıntaş, Şaban Şimşek. Skuamöz hücreli karsinom birlikteliğinde kutanöz horn. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı sayfa 305
 • Ayşe Gül Koçak Altıntaş, Çağatay Mehdi Türker, Hasan Basri Arifoğlu, Gülin Levent, Şaban Şimşek. Ambliyop çocuklarda görme keskinliği ile kontrast sensitivite arasındaki ilişki. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı sayfa 317

Bilimsel Üyelikleri

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Oftalmoloji Derneği
Op. Dr. Gülin Görkem Dedeoğlu